ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การสอบชิงทุนมุลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟลุไบรท์) เพื่อทำการวิจัยและการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ผู้สนใจ สมัครเพื่ออบชิงทุนมุลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟลุไบรท์) เพื่อทำการวิจัยและการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ปิดรับสมัครทางออนไลนื ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (10 สิงหาคม 2561 ,10:31 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 10 สิงหาคม 2561 ,10:36 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ