ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ตารางสอบประจำภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบประจำภาค ภาคการศึกษา 2561

มีรายการดังต่อไปนี้

1. ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2561

   สอบระหว่างวันที่ 17 - 23 กันยายน 2561

2. ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561

   สอบระหว่างวันที่ 19 - 30 พฤศจิกายน 2561


Tags :ตารางสอบ   1/2561     
Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (28 สิงหาคม 2561 ,11:40 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 ,12:02 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. ตารางสอบกลางภาค 1/2561