ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


โครงการสัมมนาทางวิชาการ Natural Products - From Basic to Translation III (NPBT III) 2018:Health Products for a Better Quality of Life

           ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ Natural Products - From Basic to Translation III (NPBT III) 2018:Health Products for a Better Quality of Life ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 2 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตรื มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (3 กันยายน 2561 ,13:57 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 3 กันยายน 2561 ,14:06 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ