ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


อัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ แบบเหมาจ่าย

  ด้วยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์อัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ แบบเหมาจ่าย  รายละเอียดดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (19 กันยายน 2561 ,09:48 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 19 กันยายน 2561 ,09:50 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ