ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


อบรมโครงการบริการิชาการ ประจำปี 2562 จำนวน 7 หลักสูตร จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอเชิญ คณาจารย์ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2562 จำนวน 7 หลักสูตร จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วม รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (7 พฤศจิกายน 2561 ,13:48 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2561 ,13:52 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ