ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชาสัมพันธ์การประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์"วันครู" ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-11 ธ.ค. 61

หัวข้อ คุณธรรมนำครูไทย

ลงทะเบียนและส่งผลงานทางเว็บไซต์คุรุสภา

www.ksp.or.th

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี (29 พฤศจิกายน 2561 ,14:24 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561 ,14:49 โดย นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียด