ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4และ5 จำนวนชั้นปีละ 2 ทุน

สนใจสมัครขอรับทุน ได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ชั้น5 ตึกสมเด็จย่า1  ในวันเวลาราชการ

หรือติดต่อสอบถามได้ที่งานเภสัชกรรม โทร.034-419509 หรือ 034-419566

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี (29 พฤศจิกายน 2561 ,15:25 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561 ,15:44 โดย นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียด