ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชาสัมพันธ์มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ยัดนี้-24 ม.ค.62

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่งานกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 045-353618

ส่งเอกสารใบสมัคร ที่งานกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ภายในวันที่ 24 มกราคม 2562

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี (7 ธันวาคม 2561 ,14:31 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 7 ธันวาคม 2561 ,15:25 โดย นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียด