ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ร่างตารางสอบประจำภาค ภาคการศึกษา 2/2561

งานวิชาการ ขอประกาศร่างตารางสอบประจำภาคการศึกษา 2/2561
ประกอบด้วย

1. ร่างตารางสอบกลางภาค 

2. ร่างตารางสอบปลายภาค 

กำหนดส่งข้อเสนอแนะทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาค ภายในวันจันทร์ที่ 14 มค 2562 เวลา 12.00 น

และงานวิชาการจะประกาศตารางสอบฉบับจริง ทั้งการสอบกลางภาคและปลายภาค  ภายในวันจันทร์ที่่ 14 มค 2562 เวลา 15.00 น
 

 

 

 

 

 

 

 


Tags :ตารางสอบ   ร่างตารางสอบ   2/2561  
Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (7 มกราคม 2562 ,13:45 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 15 มกราคม 2562 ,14:51 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. ร่างตารางสอบกลางภาค 2/61
2. ร่างตารางสอบปลายภาค 2/61