ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การชุมวิชาการ Clinical Pharmacy Conference 2019:Clinical Skills and practice enhancement

               ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ผู้สนใจเข้าร่วมการชุมวิชาการ Clinical Pharmacy Conference 2019:Clinical  Skills and practice enhancement ในวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (9 มกราคม 2562 ,10:34 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 9 มกราคม 2562 ,10:39 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารที่แนบ