ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity 2019:IBD 2019

ขอเชิญคณาจารย์ ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity 2019:IBD 2019 ในระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (16 มกราคม 2562 ,13:25 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 16 มกราคม 2562 ,13:29 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารที่แนบ