ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


จัดอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ (UBU-Test)

ขอเชิญ นักศึกษา และผู้สนใจ สมัตราเพื่ออบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ (UBU-Test) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 227 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (7 พฤษภาคม 2562 ,09:05 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 7 พฤษภาคม 2562 ,09:12 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารที่แนบ