ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การรับสมัครร่วมเสนอผลงานในหัวข้อ the use of Artificial Intelligence (AI) to innovate education,learning and tracing

ขอเชิญ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมเสนอผลงานในหัวข้อ the use of Artificial Intelligence (AI) to innovate education,learning and tracing รายละเอียดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1X_nNDNfJYXTtjKc2lViTLgOfYSIXC-yP/view

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (15 สิงหาคม 2562 ,09:03 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 15 สิงหาคม 2562 ,09:10 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)