ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ตารางสอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2562

ระหว่างวันที่ 12 - 26 กันยายน 2562

*แก้ไขเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 : เพิ่มรายวิชา 1506 421 เภสัชกรรมโรงพยาบาล กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (26 สิงหาคม 2562 ,14:56 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 2 กันยายน 2562 ,15:05 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. ตารางสอบกลางภาค ครั้งที่ 2_2/2561