ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ร่างตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2562

งานวิชาการ ขอประกาศร่างตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2562 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 

ซึ่งมีกำหนดสอบระหว่างวันที่ 15-25 ตุลาคม 2562 

หากมีข้อเสนอแนะเพื่อขอเปลี่ยนแปลงตารางดังกล่าว โปรดแจ้งงานวิชาการ (นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์) ภายในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

เพื่อดำเนินการประกาศตารางสอบและจัดตารางสอบต่อไป

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (6 กันยายน 2562 ,08:55 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 6 กันยายน 2562 ,08:59 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. ร่างตารางสอบปลายภาค 1/2562