ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


16
ม.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการ ในหัวข้อ "อันตรายจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร วิธีการรักษาอาการพิษ และการป้องกัน"
09
ม.ค.
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Rational pharmacotherapy in clinical practice conference วันที่8-9 ก.พ.2561