ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 5 ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ 


ความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์และสาธารณสุขการแพทย์ ครั้งที่ 5: ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์

http://www.phar.ubu.ac.th/emergency_treatment/

 

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวิตรี สอนพงษ์ (31 พฤษภาคม 2560 ,13:26 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 1 มิถุนายน 2560 ,13:10 โดย นางสาวิตรี สอนพงษ์)