ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาวิชาการด้านความคงสภาพของ Extemporaneous preparation ในโรงพยาบาลแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาวิชาการด้านความคงสภาพของ Extemporaneous preparation
ในโรงพยาบาลแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560

ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์ฟรี ได้ที่เว็บไซต์ http://www.phar.ubu.ac.th/extem_stability/

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวิตรี สอนพงษ์ (27 มิถุนายน 2560 ,15:28 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 3 กรกฎาคม 2560 ,10:28 โดย นางสาวิตรี สอนพงษ์)