ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจ การแยกราบริสุทธิ์ และการศึกษาอนุกรมวิธานของราแมลง

ขอเรียนเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจ การแยกราบริสุทธิ์ และการศึกษาอนุกรมวิธานของราแมลง ในระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี และวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดยครราชสีมา  โดยมีค่าลงทะเบียน จำนวน 5,500 บาท ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (17 กรกฎาคม 2561 ,09:35 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 ,09:41 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ