ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชุมวิชาการ เรื่อง การตลาดยา 4.0 เจาะกลยุทธ์และเทคนิคด้าน Digital Marketing

ขอเชิญ คณาจารย์ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง  การตลาดยา 4.0 เจาะกลยุทธ์และเทคนิคด้าน Digital Marketing ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมพญาไท2 ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (26 กรกฎาคม 2561 ,09:40 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 ,09:50 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ