ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2018

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรผู้สนใจ เข้าร่วมงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2018 ในวันที่12 - 14 กันยายน 2561 ณ ฮอลล์ EH 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (17 สิงหาคม 2561 ,09:36 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 17 สิงหาคม 2561 ,09:40 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ