ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Transformation Conference)"

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Transformation Conference)"

ในวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดตามข่าวสารและลงทะเบียนที่เว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/ubutransform/

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวิตรี สอนพงษ์ (10 กันยายน 2561 ,09:09 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 10 กันยายน 2561 ,09:14 โดย นางสาวิตรี สอนพงษ์)