ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สำหรับเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ประจำปี 2562

ขอเชิญเภสัชกรและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวิตรี สอนพงษ์ (11 มกราคม 2562 ,14:34 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 11 มกราคม 2562 ,14:47 โดย นางสาวิตรี สอนพงษ์)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียด