ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 2 เรื่อง 'Pharmaceutical care supporting healthcare plan'

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 2

เรื่อง “Pharmaceutical care supporting healthcare plan”

ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.phar.ubu.ac.th/NeoPharmacy

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวิตรี สอนพงษ์ (12 มีนาคม 2562 ,10:59 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 13 มีนาคม 2562 ,10:40 โดย นางสาวิตรี สอนพงษ์)