ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


11
ต.ค.
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการงานดูแลสวนและภูมิทัศน์ ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา
11
ต.ค.
รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มวิชา จำนวน 1 อัตรา
09
ต.ค.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
03
ก.ย.
ขยายเวลาการรับสมัครอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562