ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกุัดกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางนิธินันท์ สุยะลา (25 กรกฎาคม 2561 ,08:57 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 25 กรกฎาคม 2561 ,09:00 โดย นางนิธินันท์ สุยะลา)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียดประกาศ
2. ใบสมัครสอบคัดเลือก