ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางนิธินันท์ สุยะลา (7 มิถุนายน 2562 ,08:49 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 7 มิถุนายน 2562 ,08:50 โดย นางนิธินันท์ สุยะลา)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียดประกาศ