กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 2 มกราคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562
07:00 - 19:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
บ้านดงตาหวาน อ.กุดข้าวปุ้น
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562
09:00 - 14:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ศูนย์มะเร็ง
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562
07:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านขายต้นไม้ ข้างสนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
10:00 - 11:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านเซียมดอกไม้สด
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
13:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
13:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
สมัย กิ่งคำ
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
11:00 - 17:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านนงลักษณ์เบเกอรี่ อุบลวัสดุ และวัดหนองป่าพง
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562
04:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562
04:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
04:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
04:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562
13:30 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
บ้านหนองโก้
สมัย กิ่งคำ
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
06:30 - 19:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รร.ตชด.ศ.ดร.เนวิน สดรัมชอร์ อ.บุญฑริก
สมัย กิ่งคำ
นางสาวดารุณี นามห่อ
07:00 - 20:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562
09:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
อู่พีระชาติคาร์แคร์
นเรศน์ กำลังดี
นายนเรศน์ กำลังดี
14:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
-
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562
09:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
อู่พีระชาติคาร์แคร์
นเรศน์ กำลังดี
นายนเรศน์ กำลังดี
14:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี, หจก.อุบลวัสดุ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี