กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 3 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561
14:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
วัดหลวง
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561
07:00 - 23:55
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
จังหวัดมุกดาหาร
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561
-
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
จังหวัดมุกดาหาร
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561
17:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
จังหวัดอำนาจเจริญ
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 10 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
05:00 - 21:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
14:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ร้านเฟอร์นิเจอร์
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
15:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สต.ศรีไคและ รพ.สต.บัววัด
สมัย กิ่งคำ
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561
13:30 - 15:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนง.ตรวจสอบบัญชีสมชัย สนง.สาธารณสุขจังหวัด และร้านขายยาสมศักดิ์เภสัช
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
13:00 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านยงสงวน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวภัณฑิรา กัลยา
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561
13:00 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สนง.เกษตรจังหวัดอุบลฯ สนง.เกษตรวารินชำราบ และที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี