กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562
08:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม / โรงพยาบาลนครพนม
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
09:00 - 14:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.50 พรรษา
สมัย กิ่งคำ
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562
08:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม / โรงพยาบาลนครพนม
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562
11:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางเย็นฤดี แม่นมั่น
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562
15:30 - 17:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางเย็นฤดี แม่นมั่น
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562
05:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
14:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์
สมัย กิ่งคำ
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
05:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
07:00 - 18:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์
สมัย กิ่งคำ
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
05:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
07:00 - 18:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์
สมัย กิ่งคำ
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562
05:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
07:00 - 23:55
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงพยาบาลพนา โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โรงพยาบาลลืออำนาจ
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
07:00 - 23:55
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงพยาบาลพนา โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โรงพยาบาลลืออำนาจ
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
01:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงพยาบาลพนา โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โรงพยาบาลลืออำนาจ
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562
13:30 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
07:30 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ทยากร วริทธานนท์
นายทยากร วริทธานนท์
08:00 - 11:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นายทยากร วริทธานนท์
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
06:30 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
07:30 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ทยากร วริทธานนท์
นายทยากร วริทธานนท์
13:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
06:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.ศรีรัตนะ รพ.ปราวกู่ และรพ.ขุนหาญ
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
06:00 - 23:55
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.คำตากล้า รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รพ.มุกดาหาร
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
01:00 - 21:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.คำตากล้า รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รพ.มุกดาหาร
นเรศน์ กำลังดี
-
13:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน/โรงแรมยูเพลส
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
06:00 - 15:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
วัดป่าจังกาจิตต์ และวัดศรีประดุ่
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
06:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมยูเพลส / คณะเภสัชศาสตร์ / สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
07:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.เขื่องใน รพ.ยโสธร
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562
05:30 - 11:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
เทศบาลตำบลแสนสุข
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562
02:00 - 11:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
อ.โขงเจียม
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
07:00 - 09:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี