กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
08:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
บ้านอ่างศิลา อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ผศ.ดร.กุสุมา จิตแสง
11:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
10:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
สิทธิพงศ์ ยิ่งยง
นางสาวดารุณี นามห่อ
10:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
บ้านพัก ผศ.บัญชา ยิ่งงาม
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
08:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงเรียนนารีนุกูล
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
13:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงเรียนบ้านธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561
06:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
14:00 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561
07:40 - 17:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทลฯ และสนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561
07:30 - 17:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทลฯ และสนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
15:00 - 17:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทลฯ
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561
08:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลปราสาท โรงพยาบาลสังขะ
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
13:30 - 15:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านสาขา 2 ในเมือง
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
อาจารย์ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
08:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลปราสาท โรงพยาบาลสังขะ
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
08:30 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงพยาบาลสุรินทร์ ร้านหมอยา จังหวัดสุรินทร์
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561
10:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านยาสัจจะ วารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
10:30 - 13:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สรรพากรจังหวัดอุบลราชธานี
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี