กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561
09:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:30 - 15:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
10:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สต.บัววัดและ รพ.สต.คำขวาง
ทยากร วริทธานนท์
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
17:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน โรงแรมลายทอง
สมัย กิ่งคำ
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561
07:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน โรงแรมลายทอง คณะเภสัชศาตร์ สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
12:00 - 23:55
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561
09:30 - 12:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านอุทัยกรอบรูป ร้านเอี้ยแซดอสถ ร้าน ส.เวชภัณฑ์โอสถ และ หจก.วารินทร์นพรัตน์
นเรศน์ กำลังดี
นางชื่นจิต ภู่ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
09:00 - 11:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านอุทัยกรอบรูป
นเรศน์ กำลังดี
นางชื่นจิต ภู่ทอง
12:45 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สต.บัววัด และบัววัดคำขวาง
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561
09:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ม.ราชภัฎศรีสะเกษ
นเรศน์ กำลังดี
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561
09:30 - 15:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
13:30 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ และโลตัส วารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
09:00 - 14:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านวัฒนาคาร์แอร์
นเรศน์ กำลังดี
นายนเรศน์ กำลังดี
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561
08:30 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สต.บัววัดและ รพ.สต.คำขวาง
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561
18:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน โรงแรมลายทอง
สมัย กิ่งคำ
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561
07:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน โรงแรมลายทอง คณะเ้ภสัชศาสตร์ สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561
10:00 - 11:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
บ้านพักนายนรเศรษฐ์ ทองคำ
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
12:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
06:30 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวดารุณี นามห่อ
08:30 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สต.บัววัดและ รพ.สต.คำขวาง
ทยากร วริทธานนท์
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561
09:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
12:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
06:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
อุทยานดงฟ้าห่วน
นเรศน์ กำลังดี
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
06:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
อุทยานดงฟ้าห่วน
นเรศน์ กำลังดี
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
09:30 - 15:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
07:30 - 17:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน หน่วยทดสอบฯ โรงแรมยูเพลส
สมัย กิ่งคำ
นางแวว ถนอมวงค์
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561
08:30 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมยูเพลส หน่วยทดสอบฯ สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางแวว ถนอมวงค์
12:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี