กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
07:30 - 21:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก จังหวัดอำนาจเจริญ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561
13:30 - 21:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก จังหวัดอำนาจเจริญ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
15:30 - 21:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก จังหวัดอำนาจเจริญ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561
07:30 - 13:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก จังหวัดอำนาจเจริญ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561
13:30 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
บ้านพัก ภญ.สุพิศศรี รัตนสิน
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
11:00 - 13:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
หจก.อุบลวัสดุ
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
-
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
13:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ยงสงวน
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
11:00 - 14:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
อาคารสินเพชร (หลังวัดเลียบ)
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี