กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
09:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
09:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
13:00 - 14:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางแวว ถนอมวงค์
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562
12:30 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน/โรงแรมยูเพลส
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
05:30 - 21:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงแรมยูเพลส/คณะฯ/สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
13:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงเรียนบ้านโนนแดง
ทยากร วริทธานนท์
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงเรียนบ้านโนนแดง
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562
09:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี