กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561
10:00 - 14:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน โรงแรมวีโฮเทล
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561
07:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน คณะเภสัชศาสตร์ สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
10:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน คณะเภสัชศาสตร์ สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561
12:00 - 15:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
12:00 - 14:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่ และ รพ.สต.คำขวาง
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 14:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สต.คำขวาง,โพธิ์ใหญ่,ศรีไค,บ้านธาตุ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
12:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สต.โพธิ์ใหญ่
สมัย กิ่งคำ
นางสาวดารุณี นามห่อ
14:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
วัดบ้านค้อแขม ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
10:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
อุบลวัสดุ
นเรศน์ กำลังดี
นายทยากร วริทธานนท์
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
12:30 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ม.6 ต.เมืองศรีไค
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นางสาวดารุณี นามห่อ
12:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ม.6 ต.เมืองศรีไค
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
12:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ม.6 ต.เมืองศรีไค
สมัย กิ่งคำ
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
09:00 - 11:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ในเมือง
สมัย กิ่งคำ
นางสมคิด สุพันทะมาด
10:00 - 11:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ร้าน เบสมีเดีย สาขาหน้าม.อุบล
ทยากร วริทธานนท์
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561
04:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
นเรศน์ กำลังดี
นางเย็นฤดี แม่นมั่น
07:30 - 14:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
จังหวัดศรีสะเกษ
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
ดร.จินตนา นภาพร
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561
05:00 - 23:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
จังหวัดขอนแก่น
นเรศน์ กำลังดี
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
05:00 - 23:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
จังหวัดขอนแก่น
สมัย กิ่งคำ
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561
05:00 - 23:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
จังหวัดขอนแก่น
นเรศน์ กำลังดี
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
05:00 - 23:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
จังหวัดขอนแก่น
สมัย กิ่งคำ
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
09:00 - 14:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางนารี แก้ววงษา
09:30 - 13:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ในเมือง
สมัย กิ่งคำ
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
10:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
พัดทำป้าย
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
13:30 - 17:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
07:00 - 11:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบินและหอพักแพทย์และพยาบาล ม.อบ.
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวติณณา ภาษาพรม
13:00 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
บริษัทอุบลสุรชัยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สมัย กิ่งคำ
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561
08:45 - 09:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
หอพักแพทย์และพยาบาล ม.อบ. มาที่คณะเภสัชศาสตร์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวติณณา ภาษาพรม
18:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
หอพักแพทย์และพยาบาล และร้านอาหารในจังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวติณณา ภาษาพรม
19:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน ร้านอาหาร โรงแรมยูเพลส
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
07:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน โรงแรมยูเพลส คณะเภสัชศาสตร์
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสดใส ตะรินันท์
08:30 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงพยาบาลวารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวติณณา ภาษาพรม
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
08:30 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวติณณา ภาษาพรม
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
13:00 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านอะตอมอาร์ต
นเรศน์ กำลังดี
นางชื่นจิต ภู่ทอง
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี