กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.วารินชำราบ/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/่รพ.50 พรรษาฯ/รพ.ม.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
07:30 - 09:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน / โรงแรมยูเพลส
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
11:00 - 15:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
09:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านวีแคน ตลาดใหญ่ในเมือง
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมยูเพลส / คณะเภสัชศาสตร์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562
05:30 - 08:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมยูเพลส /สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.วารินชำราบ/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/่รพ.50 พรรษาฯ/รพ.ม.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.วารินชำราบ/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/่รพ.50 พรรษาฯ/รพ.ม.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
10:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
อุบลวัสดุ
สมัย กิ่งคำ
นางชื่นจิต ภู่ทอง
13:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านวัฒนาคาร์แอร์
นเรศน์ กำลังดี
นายนเรศน์ กำลังดี
วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.วารินชำราบ/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/่รพ.50 พรรษาฯ/รพ.ม.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.วารินชำราบ/รพ.สรรพสิทธิประสงค์/รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์/รพ.พระศรีมหาโพธิ์/่รพ.50 พรรษาฯ/รพ.ม.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
วัดหลวง สำนักงานอธิการบดี
สมัย กิ่งคำ
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 17 เมษายน 2562
09:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
เก็บตัวอย่างสมุนไพร
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
เก็บตัวอย่างสมุนไพร
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562
10:00 - 23:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงแรมสุนีย์แกรนด์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
07:30 - 23:55
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
คณะเภสัชศาสตร์ /จ.ขอนแก่น
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 14:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
06:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
จ.ขอนแก่น
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
19:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562
08:30 - 15:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรม 168 สตูริโอ และสสจ.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
07:00 - 11:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรม 168 สตูริโอ /สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
09:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
สมัย กิ่งคำ
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562
06:00 - 23:55
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
อารยารีสอร์ท อ.โขงเจียม
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
06:00 - 23:55
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
อารยารีสอร์ท อ.โขงเจียม
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562
01:00 - 18:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
อารยารีสอร์ท อ.โขงเจียม
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
01:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
อารยารีสอร์ท อ.โขงเจียม
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562
09:15 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
นเรศน์ กำลังดี
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี