กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561
13:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
วัฒนาแอร์
สมัย กิ่งคำ
นายสมัย กิ่งคำ
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561
09:30 - 11:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ธ.ไทยพานิชย์ สาขาวารินชำราบ และสรรพากรอำเภอวารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561
07:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รพ.วารินชำราบ รพ.50พรรษา
สมัย กิ่งคำ
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
14:30 - 15:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561
07:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ และรพ.50 พรรษา
สมัย กิ่งคำ
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561
06:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
อำเภอโขงเจียม
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561
07:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
สมัย กิ่งคำ
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
คณะ/สำนัก/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
07:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
ทยากร วริทธานนท์
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สำนักงานอธิการบดี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ร้านแพรดอกไม้สด
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
06:00 - 08:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
วัดจังกาจิตต์ และวัดศรีประดู่
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
08:00 - 09:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
วัดป่าจังกาจิตต์ และวัดป่าศรีประดู่
ทยากร วริทธานนท์
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
10:00 - 11:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านอาหารป้าอ้วน ข้างวัดปทุมมาลัย
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
วัดหลวง
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561
07:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รพ.วารินชำราบ และรพ.50 พรรษา
สมัย กิ่งคำ
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
10:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางชื่นจิต ภู่ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561
07:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รพ.วารินชำราบ และรพ.50 พรรษา
ทยากร วริทธานนท์
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
08:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นายนเรศน์ กำลังดี
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
07:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ และรพ.50 พรรษา
สมัย กิ่งคำ
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
12:30 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน คณะเภสัชศาสตร์ สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.50 พรรษา
สมัย กิ่งคำ
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
07:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ และรพ.50 พรรษา
สมัย กิ่งคำ
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
11:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน คณะเภสัชศาสตร์ สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
16:30 - 22:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ร้านอาหารหงส์ฟ้า
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
07:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
สมัย กิ่งคำ
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:30 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านปัญญรัตน์ และร้านเบเกอรี่
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
06:00 - 20:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
อารยารีสอร์ท อ.โขงเจียม
ศักดิ์ชัย รัศมี(ลาออกแล้ว)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
06:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
อารยารีสอร์ท อ.โขงเจียม
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
08:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.50 พรรษา สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
06:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
อารยารีสอร์ท อ.โขงเจียม
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561
16:30 - 20:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน ร้านอาหารชมจันทร์ กินลม ชมดาว และโรงแรมยูเพลส
นเรศน์ กำลังดี
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี