กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
09:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.พระศรีมหาโพธิ์
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
09:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
09:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
09:00 - 13:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี