กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561
14:00 - 18:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทลฯ
ทยากร วริทธานนท์
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
07:00 - 19:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทลฯ
ทยากร วริทธานนท์
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
07:00 - 19:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทลฯ
ทยากร วริทธานนท์
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
13:30 - 15:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
คลังน้ำมัน ปตท.
นเรศน์ กำลังดี
นายทยากร วริทธานนท์
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
08:30 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สต.คำขวาง
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
08:30 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ร้านสุขสบายเภสัช
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
07:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงเรียนเบญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
07:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมกระดังงา บูติก อินน์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
07:00 - 17:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมกระดังงา บูติก อินน์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
06:30 - 18:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
06:30 - 09:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน
ทยากร วริทธานนท์
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
06:30 - 18:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
06:30 - 18:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 15:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
บ้านพักนายสมัย กิ่งคำ
จิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
06:30 - 18:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี