กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 08 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 09 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
06:30 - 18:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
07:00 - 09:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
06:30 - 18:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
06:30 - 18:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
06:30 - 18:30
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี