กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2016 2017 2018>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560
15:00 - 17:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
อำเภอเดชอุดม
นเรศน์ กำลังดี
ดร.จินตนา นภาพร
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560
09:00 - 10:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
รับอาหาร บ้านทุ่งเกษม
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
09:00 - 10:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
วัดหลวง
นเรศน์ กำลังดี
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560
14:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
บ้านพัก ผศ.อุษณา พัวเพ่ิมพูลศิริ
นเรศน์ กำลังดี
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 08 มิถุนายน 2560
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 2560
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560
08:30 - 19:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.พระศรีมหาโพธิ์ รพ.วารินชำราบ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ และร้านยา ม.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
08:30 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นายนเรศน์ กำลังดี
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560
08:30 - 19:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.นครพนม และรพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560
08:30 - 19:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.นครพนม และรพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560
07:30 - 21:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.ศรีสะเกษ และรพ.ปราสาท
นเรศน์ กำลังดี
นางธนาพา เชียงแสน
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
13:00 - 14:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านยาหน้า ม.อบ.
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560
10:45 - 11:45
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ร้านนครชัยโภชนา
สมัย กิ่งคำ
นางชื่นจิต ภู่ทอง
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
09:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
สมัย กิ่งคำ
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
09:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.ม.อุบลฯ
ทยากร วริทธานนท์
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
11:00 - 14:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ร้านอาหารโอชิน
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
-
-
-
-
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
07:00 - 10:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาววิภาดา ขจัดมลทิน
07:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
07:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 15:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ร้านเซียมดอกไม้สด
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
07:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
17:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี