กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2016 2017 2018>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560
-
-
-
-
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560
09:15 - 12:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
อุบลวัสดุ และ โฮมโปร
นเรศน์ กำลังดี
นางชื่นจิต ภู่ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560
15:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวติณณา ภาษาพรม
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560
12:30 - 15:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวติณณา ภาษาพรม
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560
08:00 - 23:55
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
จังหวัดขอนแก่น
นเรศน์ กำลังดี
-
18:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน หงษ์ฟ้าภัตตาคาร โรงแรมยูเพลส ม.อบ.
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันอังคารที่ 08 สิงหาคม 2560
06:00 - 23:55
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
จังหวัดขอนแก่น
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
10:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.เขื่องใน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2560
06:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมยูเพลส สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
06:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
จังหวัดขอนแก่น
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
09:15 - 12:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ร้านพันชาติ
ทยากร วริทธานนท์
นางชื่นจิต ภู่ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
11:00 - 17:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
วัดบ้านหินสูง อ.สิรินธร
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
11:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน คณะเภสัชศาสตร์ สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
07:30 - 20:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
อ.โขงเจียม
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560
07:45 - 22:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
จ.บุรีรัมย์
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560
-
-
-
-
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
04:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
จังหวัดบุรีรัมย์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
09:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในมหาวิทยาลัย หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย ตลาดสด ในเมือง เพื่อเก็บตัวอย่างสมุนไพรสด
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
13:00 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
สมัย กิ่งคำ
อาจารย์ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
04:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
จังหวัดบุรีรัมย์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
13:30 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
14:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
บ้านพักอาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์ทวนธน บุญลือ
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
09:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ภายในมหาวิทยาลัย หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย ตลาดสด ในเมือง เพื่อเก็บตัวอย่างสมุนไพรสด
สมัย กิ่งคำ
ดร.กุสุมา จิตแสง
09:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
อำเภอวารินชำราบ
สมัย กิ่งคำ
ดร.กุสุมา จิตแสง
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560
06:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน คณะเภสัชศาสตร์ สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
08:30 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ร้านยาในเมืองและศูนย์โตโยต้า
นเรศน์ กำลังดี
นายนเรศน์ กำลังดี
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
07:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
นเรศน์ กำลังดี
รศ.ดร.ธีราพร ชนะกิจ
09:30 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
บริษัท SK จำกัด
สมัย กิ่งคำ
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
13:00 - 15:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
บ้านพัก ภญ.สุพิศศรี รัตนสิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
09:00 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.วารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย
14:30 - 21:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
บ้านแฮ ต.คำขวาง
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวภัณฑิรา กัลยา
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560
14:30 - 21:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
บ้านร่องก่อ ตำบลโพธิ์ใหญ่
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวภัณฑิรา กัลยา
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
12:30 - 19:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
อ.วารินชำราบ
ทยากร วริทธานนท์
นางสาวภัณฑิรา กัลยา
15:30 - 20:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560
10:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
อ.โขงเจียม อ.สิรินธร
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560
06:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน คณะเภสัชศาสตร์ สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
07:00 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
โรงเรียนเบญจะมะมหาราช
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 15:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในมหาวิทยาลัย หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย ตลาดสด ในเมือง เพื่อเก็บตัวอย่างสมุนไพรสด
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
18:00 - 21:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
ในเมือง
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ภายในมหาวิทยาลัย หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย ตลาดสด ในเมือง เพื่อเก็บตัวอย่างสมุนไพรสด
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
13:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
อ.ม่วงสามสิบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
10:00 - 16:30
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
วัดหนองป่าพง วัดป่าใหญ่ วัดหลวง
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
18:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
สนามบิน มา โรงแรมยูเพลส
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวติณณา ภาษาพรม
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
06:00 - 10:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
วัดป่าจังกาจิตต์ และวัดป่าอรัญวาสี
สมัย กิ่งคำ
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
06:00 - 10:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
วัดป่าจังกาจิตต์ และวัดป่าอรัญวาสี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี