กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>

วันที่ เวลา รถยนต์ สถานที่ พขร. ผู้ขอ
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561
09:30 - 15:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561
03:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
จังหวัดบุรีรัมย์
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
ทยากร วริทธานนท์
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
09:30 - 12:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
ร้านยาเมืองทอง แม๊คโครวารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561
11:30 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
07:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561
09:30 - 15:30
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
นเรศน์ กำลังดี
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561
09:30 - 12:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
ทยากร วริทธานนท์
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561
09:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
รพ.ศูนย์แพทย์พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
14:00 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
สมัย กิ่งคำ
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
-
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561
09:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
ในมหาวิทยาลัย/หมู่บ้านรอบๆ มหาวิทยาลัย/ตลาดสด/ในเมืองอุบล
สมัย กิ่งคำ
นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561
09:00 - 14:00
รถตู้หมายเลข 2 ทะเบียน นข.1309 อบ.
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นายนเรศน์ กำลังดี
14:00 - 16:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
รพ.สต.บัววัด และรพ.สต.คำขวาง
นเรศน์ กำลังดี
ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561
18:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน โรงแรมยูเพลส
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
08:00 - 16:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมยูเพลส/ คณะเภสัชศาสตร์/โรงแรมยูเพลส
ทยากร วริทธานนท์
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
10:00 - 12:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมยูเพลส สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
15:00 - 16:30
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
อ.วารินชำราบ
นเรศน์ กำลังดี
อาจารย์ทวนธน บุญลือ
18:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน โรงแรมลายทอง
สมัย กิ่งคำ
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561
08:00 - 18:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
โรงแรมลายทอง คณะเภสัชศาสตร์ โรงแรมลายทอง
สมัย กิ่งคำ
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
08:00 - 22:00
รถตู้หมายเลข 4 ทะเบียน นข.2646 อบ.
โรงแรมลายทอง คณะเภสัชศาสตร์ สนามบิน
สมัย กิ่งคำ
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561
18:00 - 21:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
ร้านอาหารภายในจังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561
09:00 - 10:00
รถกระบะหมายเลข 3 ทะเบียน กจ.482 อบ.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
นเรศน์ กำลังดี
นางนิธินันท์ สุยะลา
17:30 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561
07:00 - 20:00
รถตู้หมายเลข 5 ทะเบียน นข.7252 อบ.
สนามบิน
นเรศน์ กำลังดี
นางสาวจิรัสยา สมลา
วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561
-
-
-
-

ผู้บันทึกข้อมูล: นายสมัย กิ่งคำ , นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง , นายนเรศน์ กำลังดี