กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562
13:00 - 15:00
1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ 5. Blood cells, and blood coagulation (4 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562
13:00 - 16:00
1505 301 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 : 9. Drugs affecting the cardiovascular system (2)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562
10:00 - 12:00
1505 400 พิษวิทยาคลินิก 6.Teratogens
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
13:00 - 16:00
1505 301 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 : 10. Drugs affecting the gastrointestinal system
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
10:00 - 12:00
1505 400 พิษวิทยาคลินิก 8.Clinical Toxicology Conference II
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
-
-
-
-