กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
09:00 - 13:00
ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ รายวิชา ป.ตรี เทอม 1/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
14:00 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 1/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
13:00 - 16:30
นำเสนอความเชี่ยวชาญสารนิพนธ์ 2563
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
08:00 - 18:00
นำเสนอสารนิพนธ์ แบบปากเปล่า 2562
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 18:00
นำเสนอสารนิพนธ์ แบบปากเปล่า 2562
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 18:00
นำเสนอสารนิพนธ์ แบบปากเปล่า 2562
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
-
-
-
-