กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
09:00 - 16:00
รับรองวิทยากร อบรม lab ปลอดภัย สำหรับนักศึกษาสารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 16:00
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ (lab ปลอดภัย)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
11:00 - 18:00
ห้องรายงานตัว OSPE
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
11:00 - 18:30
ห้องกักตัวหลังสอบ OSPE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
11:00 - 13:30
ห้องชี้แจงการสอบ OSPE
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
08:00 - 13:00
ห้องสอบ MCQ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562
08:00 - 13:00
ห้องสอบ MCQ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562
-
-
-
-