กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
13:00 - 16:00
สอบปลายภาคหัวข้อ 6-10
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 08 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 09 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
09:00 - 16:30
ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ป.ตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561
-
-
-
-