กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562
09:00 - 18:00
โครงการพัฒนาแนวคิดฯ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
10:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 4/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562
13:00 - 16:00
สอบปลายภาค รายวิชาเทคโนโลยี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562
09:00 - 16:30
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ป.ตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
สอบปลายภาค รายวิชาเทคโนโลยี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
13:00 - 16:00
สอบปลายภาค รายวิชาเทคโนโลยี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 16:00
สอบปลายภาค รายวิชาเทคโนโลยี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
08:00 - 17:00
โครงการการเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล