กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562
13:00 - 16:00
1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ Integumental & Musculoskeletal systems (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562
13:00 - 14:00
1502 225ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ Anatomy of the skeletal system
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562
09:00 - 12:00
1501 401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ12. Correlation and Regression Methods
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 20. Agents for treatment of hyperlipidemia
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 21. Beta-adrenergic blocking agents
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 22. Calcium channel blockers
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 301 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 : 6. Drugs affecting the central nervous system (2)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
08:00 - 10:00
1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ 4. Endocrine system (12 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ 7. การทดสอบวัคซีนทางคลินิกและกฎหมายที่่เกี่ยวข้อง
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1505 400 พิษวิทยาคลินิก 5.Drugs Overdose
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1502 225ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ Anatomy of the muscular system
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
13:00 - 16:00
1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ 4. Endocrine system (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562
13:00 - 14:00
1502 225ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiolog
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562
09:00 - 12:00
1501 401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ12.Correlation and Regression Methods(ต่อ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 23. Antihypertensive drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 24. Agents for treatment of myocardial insufficiency
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 301 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 : 7. Drugs affecting the central nervous system (3)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
08:00 - 10:00
1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ Endocrine system (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ อภิปรายกรณีศึกษา (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ อภิปรายกรณีศึกษา (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1505 400 พิษวิทยาคลินิก 5.2.Drugs affecting CVS
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1502 225ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อPhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562
13:00 - 16:00
1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ Endocrine system (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562
13:00 - 14:00
1502 225ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อClinico-pathological conference II
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
09:00 - 12:00
1501 401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ 13. Logistic Regression
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 25. Antiarrhythmic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 26. Agents for treatment of heart failure
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 301 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 : 8. Drugs affecting the cardiovascular system (1)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
08:00 - 10:00
1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ Endocrine system (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ 8. Immunoglobulin & Blood products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1505 400 พิษวิทยาคลินิก 5.3. Drugs affecting CNS
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1502 225ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อClinico-pathological conference II
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562
09:00 - 12:00
1501 401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ14. Survival Analysis
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 11:30
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 27. Agent for treatment of peptic ulcers
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 28. Antiemetic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 15:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา 29. Agents for treatment of constipation and Diarrhea
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562
08:00 - 10:00
1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ 5. Blood cells, and blood coagulation (4 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ 9. Antivenin
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1505 400 พิษวิทยาคลินิก 5.4.Nonprescription Preparations
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562
-
-
-
-