กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนพฤษภาคม 2561ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 10:00 - 11:00 ประชุมโครงการปรับปรุงอาคารระบบประกอบอาคารและบริเวณโดยรอบกลุ่มอาคารคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 09:00 - 10:00 พบนักศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 12:30 - 13:30 ประชุมตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารระบบประกอบอาคารและบริเวณโดยรอบกลุ่มอาคารคณะฯ นางสาวปนิดา มุขมณีตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 08:00 - 11:00 16.ผักกับการป้องกันและรักษาโรค (1) (**สอบในชั่วโมงที่เรียน**) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2560 ชั้นปีที่ 4 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00 ผลิตภัณฑ์จากจุลชีพและการทดสอบคุณสมบัติแบคทีเรียโปรไบโอติก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2560 ชั้นปีที่ 4 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค 2/2560 ชั้นปีที่ 4 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค 2/2560 ชั้นปีที่ 4 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 13:00 - 16:00 สอบปลายภาค 2/2560 ชั้นปีที่ 4 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 08:00 - 11:00 17. ผักกับการป้องกันและรักษาโรค (2) (**สอบในชั่วโมงที่เรียน**) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00 ปรสิต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 13:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 13:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2560 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 08:30 - 16:30 อบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์และการอพยพหนีไฟ นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 09:00 - 16:30 ประชุมเพื่อวางแผนจัดการเรียนหลักสูตร 59 กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 09:00 - 16:30 ประชุมเพื่อวางแผนจัดการเรียนหลักสูตร 59 กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00 แนวโน้มของเทคโนโลยีความงาม (Current Trend in Beauty Technology) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 เทคโนโลยีในการลดน้ำหนัก นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00 เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามแบบองค์รวมตามแนวคิดปรัชญาตะวันออก 1 (อายุรเวท ฯลฯ) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามแบบองค์รวมตามแนวคิดปรัชญาตะวันออก 2 (โยคะ ฯลฯ) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 13:00 - 16:30 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (นางสาวสุริมา ญาติโสม) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งท่ี 3/2561 นางสาวสดใส ตะรินันท์
"
16:00 - 20:00 สัมภาณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 11:00 - 13:00 พบ นศ ปี 1 ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
16:00 - 18:00 ประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00 ข้อบังคับและการควบคุม ด้านเทคโนโลยีเพื่อความงาม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามโดยการใช้ โบท็อกซ์ (Botox) และการฉีดสารเติมเต็ม (Filler) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 09:00 - 16:00 เทคโนโลยีการกรอหน้าหรือขัดหน้าด้วยเกล็ด อัญมณี (Dermabrasion) และมีโสเทอราปี (Mesotherapy) เทคโนโลยีการปรุงแต่งคว นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 15:00 - 16:30 ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำร่างข้อตกลง (TOR) การออกแบบอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 09:00 - 13:00 ประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างข้อตกลง (TOR) การจัดทำรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างอาคารฯ นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 12:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00 เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามโดยการใช้แสงเลเซอร์ (Laser) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 13:00 - 16:00 การนำเสนอบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความงาม (15%) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (นางสาวพัชราภรณ์ ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 3/2561 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบข้อเขียน นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 13:00 - 15:00 ประชุมเตรียมงานโครงการอบรมเพื่อพัฒนาเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ นางวิลาวัลย์ บุตรี
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 5/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 10:30 - 11:30 กรรมการฝึกงานพบ นศ. อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 11:00 - 12:00 ให้สัมภาษณ์เพื่อการวิจัย ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 10:00 - 13:00 วิพากษ์ข้อสอบรายวิชาปฏิบัติการกายวิพากษ์ศาสตร์และสรีรวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 16:00 ประชุมทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
16:00 - 18:00 พบ นศ.สารนิพนธ์ อาจารย์รชตะ มังกรแก้ว
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 13:30 - 17:00 ประชุมอนุกรรมการประเมินผลการสอน อ.ทวนธน บุญลือ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 12:00 - 14:30 วิพากษ์ข้อสอบ ชีวเคมี 1-2 ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 14:30 - 16:30 พบ นศ. สารนิพนธ์ อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 10:00 - 12:00 Senior project presentation /อ.พนัชกร อ.รชตะ อาจารย์พนัชกร เตชอังกูร
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 16:30 - 17:30 สารนิพนธ์นักศึกษา /อ.พนัชกร อ.รชตะ อ.มานิตย์ อาจารย์พนัชกร เตชอังกูร
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 10:00 - 13:00 ประชุมเพื่อเตรียมจัดตั้งกองทุนเงินบริจาคฯ นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบชดเชยวิชาเภสัชจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 10:00 - 14:00 ประชุมหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (รับรองผลการเรียน 2/2560) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 12:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเภสัชศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 3/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 08:30 - 16:30 อบรมเชิงปฏิบัติการยกร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 08:30 - 16:30 อบรมเชิงปฏิบัติการยกร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 08:30 - 20:00 โครงการพัฒนาแนวคิดฯ นางสาวสุภาวดี ศรีภักดีตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00 นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 13:00 - 15:00 การเรียนการสอน อ.จารุวรรณ นางสาวจิรัสยา สมลา
"
18:00 - 20:00 นัดหมายอภิปรายแฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 13:00 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 16:00 - 18:00 พบอาจารย์เพื่อปรึกษาการทำConference นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00 Advancements นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
17:00 - 20:00 สอนนักศึกษาปริญญาโท ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 10:00 - 11:00 วิพากษ์ข้อสอบปลายภาควิชาปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
"
13:00 - 15:00 ประชุมหลักสูตร วท.ม.เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 10:00 - 12:00 ซ้อมนำเสนอสารนิพนธ์ อ.นิภาพร ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
"
13:00 - 16:00 วิพากย์้ข้อสอบปลายภาค intro to techno ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 12:00 - 14:00 สารนิพนธ์ อาจารย์ทวนธน บุญลือ
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00 Advancements นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
16:00 - 18:00 topic ปี 4 อาจารย์ทวนธน บุญลือ
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 09:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิกฯ ครั้งที่ 7/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
14:30 - 17:30 ประชุมครั้งที่ 1 ป.บัณฑิตขั้นสูง อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 15:00 อภิปรายความก้าวหน้าผลการวิจัยครั้งที่ 2รายวิชาปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 09:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิกฯ ครั้งที่ 8/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 11:00 - 13:30 พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 10:00 - 13:00 พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00 โครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 3/2561 ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 09:30 - 12:00 รับรองผลการเรียนหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2/2560 นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 09:00 - 10:00 ประชุมคณะกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2/2561 ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 13:00 - 16:00 ปรึกษาการทำ Conference รายวิชาเภสัชเคมีวิเคราะห์ โดย นางสาวพิมพ์พนิต พุทธาผา 58115400517 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 09:30 - 12:00 Conference วิชารูปแบบยาเตรียม รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน โดย นางสาวมัฐกา จันทร์เมือง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบปลายภาคชดเชย บริหารเภสัชกิจ อาจารย์รจเรศ เนตรทอง
"
16:30 - 20:00 Conference วิชารูปแบบยาเตรียม รศ.ดร.พรรณรัตน์ โดย นางสาวมัฐกา จันทร์เมือง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 09:30 - 16:30 ประชุมกรรมการหลักสูตรเครื่องสำอาง นางสาวจิรัสยา สมลา
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 11:00 - 16:30 Group discussion-CPC III ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 16:30 - 18:00 Conferance รายวิชาปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ อ.สุรชัย โดย นางสาว พรรษชล โสดาจันทร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 10:00 - 12:00 การเรียนการสอน อ.ปรีชา นางสาวจิรัสยา สมลา
"
16:00 - 20:00 พบอาจารย์นำเสนอโครงการสารนิพนธ์ อ.มานิตย์ โดยนางสาวสุพรรณิการ์ สุขชีพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 16:30 - 17:30 ประชุมทีม MCQ โครงการ PASS ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 13:00 - 15:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์ 6/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 13:00 - 16:00 อบรมจริยธรรมสัตว์ทดลอง นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 16:00 - 17:00 พบ นศ ปี 4 ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
17:30 - 20:00 เตรียมนำเสนอ สารนิพนธ์ ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 08:00 - 09:00 ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชกรรมคลินิก อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์
"
12:00 - 16:30 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 13:30 - 16:00 ประชุมกลุ่มวิชาชัวเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 5/2561 ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 09:00 - 16:00 คุมสอบ รูปแบบยาเตรียม 2 ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00 การนำเสนอสัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1&2 ครั้งที่ 2 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาครั้งที่ 5/2561 อาจารย์ทวนธน บุญลือ
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 09:30 - 15:00 รับรองเกรดหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ (2/2560) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
15:05 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2 นางสาวดารุณี นามห่อตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 ฝึกทักษะ OSPE Ep.1 ครั้งที่ 5/2561 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 18:00 - 20:00 Group discussion 1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีฯ 2 กลุ่ม 1A ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 09:00 - 11:00 Porphyrins นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 Cancer genetic and oncogenes นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 7.1 The reproductive system (Cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 19:00 Group discussion 1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีฯ 2 กลุ่ม 1B ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 09:00 - 11:00 7.1 The reproductive system (Cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 การตวง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 11. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 09:00 - 10:00 20. Nutrition นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 13:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 11. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 Parasite นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Clinico-pathological conference III: GI and reproductive system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 09:00 - 11:00 20. Nutrition ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Clinico-pathological conference III: GI and reproductive system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 11:00 - 12:00 การกรอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 08:00 - 11:00 11. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 11. แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 08:30 - 19:00 โครงการพัฒนาแนวคิดฯ นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 08:30 - 16:00 โครงการพัฒนาแนวคิดฯ นางสาวสุภาวดี ศรีภักดีตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00 ผลิตภัณฑ์จากจุลชีพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 15. Clinicobiochemical Conference II (Presentation) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 08:00 - 11:00 15. Clinicobiochemical Conference II (Presentation) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 10:00 - 12:00 Cancer genetic and oncogenes (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00 วิตามิน และเกลือแร่ สารน้ำและสารอาหารทางหลอดเลือด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปรสิต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00 ผลิตภัณฑ์จากจุลชีพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 12:00 - 13:00 1102 102 เคมี 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 13:00 - 16:00 ห้องเก็บตัวนักศึกษา สอบปฏิบัติการ รายวิชาปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา โดย ผศ.ดร.นิภาพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00 Anatomy of the reproductive system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 14:00 - 16:00 The reproductive system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 08:30 - 17:00 โครงการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยสำหรับนักศึกาาเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561 นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 การนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 การนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 การนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 12:30 - 16:00 เก็บตัว OSPE เภสัชบำบัด อาจารย์ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 08:00 - 16:30 ประชุมวิชาการ “ทักษะการให้บริการและการสืบค้นฐานข้อมูลด้านเภสัชสนเทศ” นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 08:00 - 16:30 ประชุมวิชาการ “ทักษะการให้บริการและการสืบค้นฐานข้อมูลด้านเภสัชสนเทศ” นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 13:00 - 17:00 ประชุมโครงการ P.A.S.S นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 13:00 - 16:00 กิจกรรม MCQ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 การนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:30 ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการเตรียมความพร้อมฯ ภาคบังคับ ประจำปี 2561 นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 การนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 การนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 09:00 - 11:00 28. Glucocorticoids & Mineralocorticoids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 10. Drugs Used in Postmenopausal Women นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 19:00 อาจารย์พบนักศึกษา รายวิชาปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 09:00 - 11:00 16. การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 13:00 - 16:00 Conference ครั้งที่ 2 ปฏิบัติการที่ 8-12 (นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 09:00 - 10:00 ปฎิบัติการครั้งที่ 9 การควบตุมคุณภาพวัตถุดิบพืชสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 ปฎิบัติการครั้งที่ 10 การตรวจปริมาณสาระสำคัญ และการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 09:00 - 12:00 Conference ครั้งที่ 2 ปฏิบัติการ 5-8 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 13. ยาออกฤทธิ์เนิ่นแบบฉีด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 15:00 - 18:00 14. ยาที่ออกฤทธิ์ที่ระบบทางเดินหายใจ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 13:00 - 16:00 ยาที่ออกฤทธิ์ที่ระบบทางเดินหายใจ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 09:00 - 16:00 นำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 การนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 08:00 - 12:00 การนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 การนำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 16:00 - 17:00 CBC ปี 2 กลุ่ม 4A (อ.ธนวดี) ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
17:00 - 18:00 CBC ปี 2 กลุ่ม 4B (อ.ธนวดี) ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 14:00 - 16:00 พบอาจารย์ เพื่อ Conference นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 16:00 - 19:00 การเรียนการสอน อ.อุษณา นางสาวจิรัสยา สมลา
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 12:30 - 17:00 สอบชดเชยสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 2/2560 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 15:00 - 17:00 การเรียนการสอน อ.พรทิพย์ นางสาวจิรัสยา สมลา
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 16:00 - 18:00 การเรียนการสอน อ.พรทิพย์ นางสาวจิรัสยา สมลาตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 13:00 - 15:00 รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน ประชุมให้คำปรกึษานักศึกษาสารนิพนธ์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -