กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2016 2017 2018>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนสิงหาคม 2560ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 08:30 - 16:30 กิจกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 08:30 - 16:30 กิจกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 08:30 - 16:30 กิจกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 08:30 - 16:30 กิจกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 08:30 - 16:30 กิจกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 08:30 - 16:30 กิจกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 08:30 - 16:30 กิจกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันอังคารที่ 08 สิงหาคม 2560 08:30 - 16:30 กิจกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2560 08:30 - 16:30 กิจกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 08:30 - 16:30 กิจกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 11:00 - 12:00 ประชุมงานวิชาการ นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 13:00 - 16:00 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 18:00 - 22:00 โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 08 สิงหาคม 2560 16:00 - 22:00 โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2560 08:00 - 11:00 1)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 22:00 โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 08:30 - 13:00 มอบทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
"
13:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานภาคบังคับ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
17:00 - 22:00 โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 08:00 - 08:15 แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
08:15 - 11:00 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ 2. วิธีการเตรียมสมุนไพรในตำรับยาชง ยาน้ำใส ยาลูกกลอน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 นำเสนอฝึกงานภาคบังคับ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
17:00 - 22:00 โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 08:00 - 11:00 2) ข้อมูลสำคัญของน้ำมันหอมระเหย 3) ส่วนของพืช กลุ่มสารสำคัญในน้ำมันหอมระเหย 4)แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากดอก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 08:00 - 17:00 สัปดาห์เภสัชกรรม นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 08:00 - 11:00 3. สมุนไพรในการบรรเทาโรคเบื้องต้น 4. สมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:00 - 21:00 เตรียมงานโครงการราตรเขียวมะกอก ประจำปีการศึกษา 2560 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 08:00 - 16:00 โครงการราตรีเขียวมะกอก ประจำปีการศึกษา 2560 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 17:00 - 18:30 ซ้อมพิธีไหว้ครู นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 08:00 - 11:00 5)แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากผล เมล็ด เปลือก แก่น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 คำนิยามเครื่องสำอางตามกฎหมาย โครงสร้างผิว ชนิดของผิวและการเลือกใช้เครื่องสำอางทำความสะอาดผิว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 12:00 - 17:00 ไหว้ครู นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 08:00 - 11:00 5. สมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 21:00 เตรียมงานราตรีเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 16:00 - 21:00 โครงการราตรีเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 08:00 - 11:00 6)แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากใบ รากเหง้า แร่ธาตุสัตว์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาว กำจัดฝ้า และผลิตภัณฑ์กันแดด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 07:00 - 09:30 โครงการทำบุญคณะเภสัชศาสตร์ นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
"
09:30 - 12:30 การดูแลสุขภาพด้วยเภสัชกรรมไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 08:30 - 16:30 รับรองคณะกรรมการตรวจสอบภายใน นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 13:30 - 16:30 ประชุมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 16:30 - 20:00 สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่3 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 08 สิงหาคม 2560 08:30 - 16:00 รับรองชาวต่างชาติ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
16:00 - 20:00 สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่3 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2560 09:30 - 16:00 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 13:30 - 16:00 ประชุมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 10:30 - 13:00 ประชุมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 9/2560 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
13:30 - 15:30 พิจารณาซองสอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ ม.อบ.(ภส.)11/2560 ลว 25 ก.ค.2560 นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 08:30 - 16:30 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร วท.ม.สาขาบริหารบริการสุขภาพ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 08:00 - 16:00 ของเครื่องสำอางและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ตลอดจนหลักเกณฑ์และ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 การศึกษาก่อนการตั้งตำรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 แนะนำรายวิชา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 13:00 - 17:00 ประชุมกรรมการวางแผน ครั้งที่ 8/2560 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 11:00 - 13:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
"
13:30 - 16:30 ประชุมกรรมการวางแผน ครั้งที่ 9/2560 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2560 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 2. แนวโน้มการตลาด แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ทางเครื่องสำอางเพื่อการตกแต่ง นางสาวนิภาดา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 3. หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 แนวทางการตั้งตำรับและการประเมินลักษณะ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 ตัวอย่างการนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 1 นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 09:30 - 12:00 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 2/2560 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 10:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 8/2560 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 12:00 - 14:30 ประชุมกรรมการวางแผน (เฉพาะกลุ่มงานวิชาการ กิจการนักศึกษา งานบริหาร) นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 08:30 - 13:00 สอบสัมภาษณ์นักวิชาการศึกษา นางนิธินันท์ สุยะลา
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 08:00 - 12:00 Introduction นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
16:00 - 19:00 ประชุมเตรียมงานโครงการเปิดโลกกว้างทางความรู้สุขภาพและยา นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 08 สิงหาคม 2560 08:00 - 12:00 1. บทนำสู่การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1. บทนำสู่การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2560 12:00 - 13:00 รับรองกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 09:30 - 12:00 ประเมินต่อสัญญาจ้าง นางสาวดารุณี นามห่อ นางนิธินันท์ สุยะลา
"
12:00 - 13:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 11:00 - 13:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 2. การสนทนา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 09:00 - 10:00 ประชุมคณะกรรมการหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 12:00 - 13:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 แนะนำแนวทางการทำสัมมนาทางทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 09:00 - 11:00 Structure & physiology of bacteria นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
11:00 - 12:00 Sterilization and disinfection Antiseptic & preservative นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 การสร้างงานวิจัย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 10:00 - 12:00 3. การสนทนาเพื่อแสดงอาการและอาการแสดง และการซักประวัติผู้ป่วยและพฤติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 3. การสนทนาเพื่อแสดงอาการและอาการแสดง และการซักประวัติผู้ป่วยและอ.ติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 10:00 - 12:00 8. พลังงานของเซลล์ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 09:00 - 16:00 สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 12:00 - 13:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 Bacterial genetics, Mechanisms of antibiotic resistance, Gram positive & Gram negative cocci นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 การสร้างงานวิจัย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 10:00 - 12:00 4. การซักประวัติผู้ป่วยและพฤติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 4. การซักประวัติผู้ป่วยและอ.ติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 12:40 - 16:30 ประชุมนักวิจัยโครงการคูปองนวัตกรรม ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมาตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 08:00 - 17:00 ประชุมวิชาการโครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารบริการ สุขภาพ ครั้งที่ 1 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 08:00 - 17:00 ประชุมวิชาการโครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารบริการ สุขภาพ ครั้งที่ 1 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 14:15 - 16:15 บรรยายพิเศษ Dr.Julie Andrews นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 08 สิงหาคม 2560 08:30 - 12:00 รับรองชาวต่างชาติ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
12:00 - 13:00 ประชุมคณะทำงานโครงการเปิดโลกกว้างทางสุขภาพและยาและสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560 นางสาวดารุณี นามห่อ
"
13:00 - 16:00 การบรรยายเภสัชพันธุศาสตร์ โดย Dr. Julie Andrews ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2560 13:00 - 16:00 บรรยายพิเศษ Dr.Julie Andrews นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 12:00 - 13:30 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดโลกกว้างความรู้ทางสุขภาพและยาและสัปดาห์เภสัชฯ นางสาวดารุณี นามห่อ
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 08:00 - 16:30 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาวิชาการด้านความคงสภาพของ Extemporaneous preparation นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5/2560 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 12:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการร้านยา ครั้งที่ 2/2560 อาจารย์รจเรศ เนตรทองตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 13:30 - 16:00 e-meeting version 2.0 (อาจารย์และบุคลากร) นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2560 10:00 - 11:00 รหัสวิชา 1503 100 ยาในชีวิตประจำวัน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 หัวข้อ แหล่งข้อมูลทางยาและสุขภาพ รศ.ดร.ธีราพร ชนะกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 13:30 - 16:00 การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย pivot table และ pivot Chart (MS Excel) (อาจารย์และบุคลากร) นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 13:30 - 16:00 การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย pivot table และ pivot Chart (MS Excel) (อาจารย์และบุคลากร) นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 13:00 - 16:00 4. การสืบค้นข้อมูลและฐานข้อมูลทาง ชีวสารสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 13:30 - 16:30 นำเสนอโครงร่างงานวิจัย ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 การค้นพบยาทางเทคโนโลยีทางชีวภาพ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
"
13:00 - 14:00 ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 1. วัฎจักรของเซลล์ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 3. โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอและโครโมโซม นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 4. การสังเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอและโปรตีน นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 5. การควบคุมการแสดงออกของยีน นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 08:00 - 12:00 6. เทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม และการคัดแยกโปรตีน นางสาวนิภาดา พวงผะกา
"
13:00 - 17:00 ประชุมสรุปและติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 โครงสร้างโปรตีน นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 7. การวิเคราะห์ทางพันธุกรรม นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 09:00 - 11:00 Anatomy & Physiololgy I ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 ชีวสังเคราะห์ของโปรตีน นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 09:00 - 16:00 9. การเกิดมะเร็งและการแพร่กระจาย นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 11. ระบบภูมิคุ้มกัน นางสาวนิภาดา พวงผะกาตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 09:30 - 16:30 สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่2 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 09:30 - 16:00 สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่2 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 13:00 - 16:30 การประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 7/60 อาจารย์ทวนธน บุญลือ
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 การค้นพบยาทางเทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biotechnology in drug discovery) นางสาวนิภาดา พวงผะกา
"
15:00 - 18:00 การประชุม SAR วทม การบริหารบริการสุขภาพ ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันอังคารที่ 08 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หลักสูตร ปร..ด.เภสัชศาสตร์ (นางสาวกัลยาณี สุเวทเวทิน) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 Introduction to drug delivery system นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2560 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 ประชุมสรุปโครงการบริการวิชาการ ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
"
13:30 - 16:30 ซักซ้อมการนำเสนอ SAR วท.ม. การบริหารบริการสุขภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 11:00 - 15:30 ประชุมหลักสูตร วท.ม. ศาสตร์แห่งเครื่องสำอาง นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 บทนำ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 ปัจจัยที่มีผลต่อความคงตัว นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
16:30 - 18:30 สอนชดเชยวิชาชีวเคมี ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 ผลของภาชฯะบรรจุที่มีต่อความคงตัว นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 ความไม่คงตัวทางกายภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 โครงสร้างโปรตีน (Protein structure) และความคงตัวของโปรตีน (Protein stability) นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 09:00 - 11:00 ป.โท phar.biotech. ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 14:00 ป.โท phar.biotech.ทดสอบ ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 10:00 - 12:00 นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 15:00 - 20:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม A และ C อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 09:00 - 16:00 ความไม่คงตัวทางจุลชีววิมยา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 09:00 - 16:00 ความไม่คงตัวทางเคมี นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 ชีวสังเคราะห์ของโปรตีน (Protein biosynthesis) และการปรับแต่งโปรตีน (Protein modification) นางสาวนิภาดา พวงผะกา
"
16:00 - 18:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม B อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม ครั้งที่ 9/2560 ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 09:00 - 11:00 Anatomy & Physiololgy I ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอกตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 08 สิงหาคม 2560 10:00 - 12:00 บรรยายพิเศษ Dr.Julie Andrews นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
"
13:00 - 16:00 แนะนำรายวิชา กิจกรรม 1: Pharmacists’ role in Drug Marketing นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 13:00 - 16:00 2. ประชากรพันธุศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 1.Pharmaceutical & Healthcare Business in Thailand , 2.Customer satisfaction & Value creation, 3.Marketing environme นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 4.S TP , Product life cycle , 5.Consumer behaviors &Marketing 4.0 , Market research นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 13:00 - 16:00 3. ความแปรผันทางพันธุกรรมมนุษย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 6.Marketing strategy Healthcare business,7.BRANDING , Service & Pricing Strategy, 8.Sales Force Management นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 9.IMC, CSR , Think ASEAN ,10.Effective Marketing plan นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 13:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 4 (ครั้งที่ 1) อ.Mike Smyth ดร.ธนวดี ปรีเปรมตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 15:00 - 16:30 The human body: An orientation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 22:00 โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 08 สิงหาคม 2560 08:30 - 10:00 ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 Tissues นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:00 Introduction to Biochemistry and Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 18:00 Cell and Chemical Compositions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:00 - 22:00 โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2560 11:00 - 12:00 Cell and Chemical Compositions (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 22:00 โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 13:00 - 15:00 Tissue adaptation and injury นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 22:00 โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 08:00 - 10:00 Cell Structure and Function นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 Biological Buffers นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 22:00 โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 08:00 - 10:00 The Structures and Properties of Amino Acids and Proteins นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 Cell Structure and Function นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:00 Cell Structure and Function นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 11:00 - 12:00 The Structures and Properties of Carbohydrates นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 pH meter, สภาวะกรด-ด่าง และสารละลาย บัฟเฟอร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 04:00 - 12:00 แต่งตัวนักแสดงงานสัปดาห์เภสัชกรรม นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 08:00 - 10:00 Alterations in cell growth and replication: Neoplasia นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 The Structures and Properties of Carbohydrates ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 The Structures and Properties of Lipids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 pH meter, สภาวะกรด-ด่าง และสารละลาย บัฟเฟอร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 08:00 - 16:00 โครงการราตรีเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 14:00 - 16:00 Basic principles นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 11:00 - 12:00 The Structures and Properties of Lipids ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Structure and chemical properties of biomolecules (protein and carbohydrate) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 08:00 - 10:00 Signaling in the nervous system: nerve action potential & neurotransmitters นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 The Structures and Properties of Nucleic Acids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Structure and chemical properties of biomolecules (protein and carbohydrate) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 18:00 - 21:00 โครงการราตรีเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 14:00 - 16:00 Functional neuroanatomy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 11:00 - 12:00 Enzymes นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Structure and chemical properties of biomolecules (lipid and nucleic acid) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 21:00 ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 13:00 - 16:00 Functional systems นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 16:00 - 22:00 โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 08 สิงหาคม 2560 08:00 - 11:00 พฤติกรรมการใช้ยาของสังคมไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 22:00 โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2560 08:00 - 11:00 แหล่งข้อมูลทางยาและสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 บทนำเข้าสู่ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 22:00 โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 16:00 - 22:00 โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 09:00 - 10:00 ระบบสาธารณสุขของไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1 แนะนำรายวิชา 1.2 เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 1.3 คำศัพท์ที่ใช้ในทางกายวิภาคศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 22:00 โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 08:00 - 11:00 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 08:00 - 11:00 กลไกการออกฤทธิ์ของยาต่อร่างกาย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 เซลล์และเนื้อเยื่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 09:00 - 10:00 ประวัติวิชาชีพเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 เซลล์และเนื้อเยื่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 08:00 - 11:00 รูปแบบยาเตรียม และเทคนิคการใช้ยาแบบต่างๆ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 08:00 - 11:00 สิทธิผู้บริโภค และคำประกาศสิทธิผู้ป่วย ประเภทของร้านยาและร้านยาคุณภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 09:00 - 10:00 การสืบค้นข้อมูลทางเภสัชสนเทศ เพื่อการสร้างสื่อวิชาชีพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 08:00 - 11:00 สอบกลางภาค นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 13:00 - 16:00 PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Neurophysiology of nerve impulses. นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 13:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 2 (ครั้งที่ 1) ดร.ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์ ดร.ธนวดี ปรีเปรมตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 แนะนำรายวิชา 1 ฐานข้อมูลทางเคมียาและการนำไปใช้ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1. หลักการบริหาร (Principle of management) 2. การวางแผน (Planning)และการจัดองค์กร (Organizing)และการควบคุม (Controlling) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 22:00 โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 08 สิงหาคม 2560 10:00 - 12:00 1. แนวคิดและหลักการของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พยาธิสภาพของโรคที่เกิดจากการใช้ยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 1 : อภิปรายกลุ่มใหญ่โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เกี่ยวกับหลักการ ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 1.Systemic lupus erythematous and drug-induced lupus นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 2.Other connective tissue disease นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 3.Adrenal insufficiency นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 10:00 - 12:00 2. แนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่ดีเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 3. ทักษะการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 2 : อภิปรายกลุ่มย่อยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่ดีเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 09:00 - 11:00 4.Pulmonary arterial hypertension นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 Drug induced pulmonary disorder นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 13:00 - 16:00 1. สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชนชนบทไทย, 2. การดูแลสุขภาพตนเองและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ และอื่นๆ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 2 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วยเครื่องประมวลผล (Molecular graphic) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 3. การชี้นำ (Leading) และ พฤติกรรมองค์กร (Organization behavior) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 10:00 - 12:00 4. แหล่งข้อมูลเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 3 : การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 8.Cerebrovascular diseases นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 9.Shock นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 13:00 - 16:00 5. ปัญหาและแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนตามทฤษฎีทางแพทย์ศาสตร์ ระบาดวิทยาและการสาธารณสุข และเภสัชศาสตร์, 6. ปัญหาการใช้ยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 การศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของยาด้วยเครื่องประมวลผล (ต่อ)(Structure based drug design) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resources management) และการประเมินการทำงานบุคลากร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 10:00 - 12:00 5. วิกฤติเชื้อดื้อยากับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 4 : อภิปรายกรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อลดปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 08:00 - 10:00 10. Medical emergencies,11.Emergency drugs and high alert drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 12.Cardiopulmonary resuscitation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 15:00 - 17:00 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 3 (ครั้งที่ 1) ผศ.ดร.เสาวดี กงเพชร ดร.ธนวดี ปรีเปรมตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 08:00 - 09:00 1.Introduction to pharmacotherapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 2.Systematic approach to pharmaceutical care นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 1 Introduction to Pharmacotherapy (Resource and orientation) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 22:00 โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 08 สิงหาคม 2560 09:00 - 10:00 1.บทนำการใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1. แนวคิด ความหมาย ความสำคัญของสุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1. บทนำสู่เภสัชกรรมโรงพยาบาล,2. สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2560 08:00 - 10:00 1. บทนำเภสัชกรรมชุมชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1. บทนำแนะนำรายวิชา 2. จิตวิทยาเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1. บทนำแนะนำรายวิชา 2. จิตวิทยาเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 08:00 - 10:00 1. Introduction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1. Introduction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 2. การจัดการร้านยายุค 4.0 และการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 10:00 - 12:00 1. Immunology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 09:00 - 10:00 2.แหล่งสืบค้นข้อมูลสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 2. ระบบบริการสุขภาพและงานสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 3. ระบบกระจายยาในโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 08:00 - 10:00 3. การจัดตั้งร้านยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 3. ความสำคัญของจิตวิทยากับเภสัชกร 4. จิตวิทยาในการให้บริการทางสุขภาพ 5. ความฉลาดทางอารมณ์และการประยุกต์ใช้สำหรับเภสัชกร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 6. สุนทรียสนทนาและการสื่อสารเชิงบวก 7. การพูดในที่สาธารณะ และการพูดจูงใจ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 08:00 - 12:30 ห้องเก็บตัวตอบคำถาม ม ต้น อาจารย์ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 10:00 - 12:00 1.3 Antigens and antibodies (cont.), 1.4 Complements นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 2.Hypothesis formulation 3.Variables and measurement 4.Principles of research designs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 08:00 - 12:00 3.Principles of drug dispensing and communication skills นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 09:00 - 10:00 3.การวิเคราะห์และประเมินรายงานข้อมูลสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 3. ระบบประกันสุขภาพ และการปฏิรูประบบสุขภาพและ บริการสุขภาพในประเทศไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 4. งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก (OPD) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 21:00 ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 08:00 - 10:00 4. หลักการในการเยี่ยมชุมชน 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 8. การสื่อสารสุขภาพและความฉลาดทางสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 5. Experimental, quasi-experimental, non-experimental research and other types of research นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 10:00 - 12:00 1.5 Cytokines, 1.6 Immune response นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 08:00 - 09:00 4.Medical records นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 5. Adverse drug reactions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 6.Principles of drug Interactions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 7.Drug use evaluation (DUE) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 09:00 - 10:00 4.การประยุกต์ใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 4. หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้นและดัชนีสุขภาพ อนามัย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 5. งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน (IPD) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 08:00 - 10:00 5. หลักการในการเยี่ยมชุมชน 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 9. การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยวาจา การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยบทความและโปสเตอร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 Experimental, quasi-experimental, non-experimental research and other types of research (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 08:00 - 15:00 การอมรมภาษาไทยสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 16:00 - 22:00 โครงการต้อนรับน้องใหม่รวมใจเขียวมะกอก นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 08 สิงหาคม 2560 08:00 - 09:00 1. แนะนำวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์(บรรยายภาษาอังกฤษ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 2. สัณฐานวิทยาของพืช (1) (เนื้อเยื่อและสัณฐานวิทยาของ ราก ลำต้น ใบ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 Introductionto basic pharmacokinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 Route of administration and its important on biopharmaceutics and pharmacokinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2560 13:00 - 16:15 แนะนำรายวิชา ,1. General principle of pharmacology ,2. Pharmacokinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 09:00 - 11:00 Pharmacokinetics (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 บรรยายพิเศษ Dr.Julie Andrews นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 08:00 - 10:00 แนะนำรายวิชา 1. Antihistamines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1. Principles of Toxicology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1. Introduction to Pharmaceutical Chemistry Analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:00 สอนหัวข้อ clinical pharmacokinetics อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 08:00 - 10:00 2. สัณฐานวิทยาของพืช (1) (เนื้อเยื่อและสัณฐานวิทยาของ ราก ลำต้น ใบ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 3. Biological and physiological consideration of drug kinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 13:00 - 16:00 1. Introduction and routes of drug administration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 08:00 - 12:00 ห้องเก็บตัวตอบปัญหา ม ปลาย อาจารย์ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 09:00 - 10:00 2. Cholinergic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1.4. The Importance of Dose and the Dose–Response Relationship, 1.5. Factors that Influence Toxicity นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1. Introduction to Pharmaceutical Chemistry Analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 08:00 - 16:30 โครงการพัฒนาแนวคิดชีวเภสัชศา่สตร์ กับวิชาชีพเภสัชกรรม ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 08:00 - 10:00 3. Solution & Colligative properties นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 4.Pharmaceutical packaging นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 5. Solubilization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 08:00 - 10:00 2. สัณฐานวิทยาของพืช (1) (เนื้อเยื่อและสัณฐานวิทยาของ ราก ลำต้น ใบ) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 4. Drug transports : active transport, passive transport and carrier-mediated transport, 5. Blood level and therapeutic นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 3. สัณฐานวิทยาของพืช (2) (ดอก ผลและเมล็ด) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 13:00 - 17:00 3. Pharmacodynamics ,4. Adverse drug reaction and drug interaction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 08:30 - 11:30 Drugs affecting CNS functions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 08:00 - 10:00 2. Cholinergic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 2. Principles in Management of Poisoned Patients นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 2. เลขนัยสำคัญและการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 16:00 3. Adrenergic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 09:00 - 11:00 6. Buffer นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 แนะนำเรื่องการเรียนและดูวีดีโอประกอบการเรียนรู้ ปฏิบัติการที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 13:30 ปฏิบัติการที่ 1 Introduction to dosage forms & Basic techniques, สถานีที่ 1 : การตวงและ dropper calibration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 14:00 ปฏิบัติการที่ 1 Introduction to dosage forms & Basic techniques, สถานีที่ 2 : การชั่ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 14:30 ปฏิบัติการที่ 1 Introduction to dosage forms & Basic techniques, สถานีที่ 3 : การบดและการผสม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 15:00 ปฏิบัติการที่ 1 Introduction to dosage forms & Basic techniques, สถานีที่ 4 : การกรอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 1 Introduction to dosage forms & Basic techniques, นศ.เบิกเครื่องแก้วและอุปกรณ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 08:00 - 10:00 4. หลักการทางอนุกรมวิธานพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 6. Biological rate processes นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 21:00 กิจกรรมคัดตัวเชียร์ลีดเลอร์ของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 13:00 - 16:00 2. Pharmacokinetics Pharmacodynamics (1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 08:30 - 11:30 7. Drugs for treatment of parkinson’s and movement disorders, 8. Antipsychotic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 08:00 - 16:00 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปิดโลกกว้างความรู้สุขภาพและยา นางสาวดารุณี นามห่อตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 08 สิงหาคม 2560 13:00 - 16:00 Introduction to drug delivery system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 09:30 - 12:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรมครั้งที่ 8/2560 ดร.บัญชา ยิ่งงาม
"
13:00 - 16:00 Surfactant for drug delivery system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 13:00 - 16:00 Vesicle prepared from synthetic amphiphiles (liposomes, niosomes, polymeric micelles) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 13:00 - 16:00 Lipid based drug delivery system and Self emulsifying drug delivery system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 08 สิงหาคม 2560 09:00 - 12:00 1. เภสัชพันธุศาสตร์: ที่มาและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 I:Overview of pharmacogenetics and pharmacogenomics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 14:00 - 16:00 การเรียนการสอน อ.พรทิพย์ นางสาวจิรัสยา สมลา
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 13:00 - 17:00 ให้คำปรึกษาโครงการสารนิพนธ์ อ.พรทิพย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 13:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 1 (ครั้งที่ 1) ผศ.ดร.เสาวดี กงเพชร ดร.ธนวดี ปรีเปรมตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 1 Rheumatology section นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 2 Medical emergency section นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -