หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


1. Template มคอ.6 รายงานผลการดำเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม (Please click to open) [15]
2. Template มคอ.5 รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (Please click to open) [19]
3. Template มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Please click to open) [13]
4. Template มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Please click to open) [65]
5. Template มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Please click to open) [69]

ข่าวรับสมัคร ป.ตรี

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2561